Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan “Nutripraktijk Hoogstraten” geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site gelinkt is.

De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.

Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt “Nutripraktijk Hoogstraten”  zich uiteraard gaarne aanbevolen.

“Nutripraktijk Hoogstraten”  sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van “Dietisten Online”  of met de onmogelijkheid deze te gebruiken met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten.

Het gebruik van alle producten is voor eigen risico van de bezoeker.

“Nutripraktijk Hoogstraten”  stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.

Het is via deze site mogelijk om maaltijdvervangers of een proteïneproducten te bestellen. Wij streven na om deze producten enkel aan klanten die onder begeleiding staan te verkopen (bij een diëtist in de praktijk of email begeleiding). Wij zijn hierin afhankelijk van de door u opgegeven informatie en wijzen u erop om alles zo correct mogelijk aan ons door te geven. Het is bekend dat de resultaten van het dieet mede afhankelijk zijn van de begeleiding die u volgt!

Wilt u starten met een proteïnedieet dan dient u in bepaalde gevallen eerst een arts dient te raadplegen en in sommige gevallen zelfs absoluut niet aan het proteïnedieet te beginnen.

U dient een arts te raadplegen bij:
– Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
– Uitstralende pijn op de borst
– Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
– Hartkloppingen
– Kortademigheid
– Suikerziekte
– Psychische- aandoeningen en/of ziekten
– Epilepsie
– Bloedarmoede
– Goed- of kwaadaardige gezwellen

U mag absoluut niet starten met het proteïnedieet bij:
– Aandoeningen van lever of nieren
– Kinderen in de groei
– Tijdens zwangerschap